درباره ما

سامانه استعلام مدرک تحصیلی به نشانی www.karasan.org، سامانه ای است که برای تمام محصلین فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. سامانه استعلام مدارک تحصیلی زیر نظر وزارت محترم تحصلیلات عالی راه اندازی خواهد شدو خدمات آن به صورت کاملا رایگان به افراد ارائه می شود.